هزینه ها

شما لیست بسته های سایت بوتگرام را در پایین مشاهده میکنید. امیدواریم مناسب ترین بسته را برای خودتان برگزینید

1 ماهه

12000

خرید

1 ماهه چند کاربره

40000

خرید

2 ماهه

22000

خرید

2 ماهه چند کاربره

70000

خرید

سه ماهه

32000

خرید

3 ماهه چند کاربره

100000

خرید

در صورت نیاز برای پشتیبانی با ما تماس بگیرید.